نرخ انواع آگهی
  • آگهی معمولی : رایگان
  • آگهی ویژه 5 هزار تومان
کارشناس رنگ خودرو
کارشناس رنگ خودرو
استان: مازندران | شهر: بابل
قیمت: 25,000 تومان
مجهزترین مرکزآسیب شناسی رنگ خودرو درشهرستان بابل بامراجعه به این مرکز ازصحت معامله خودروی خریداری شده خوداطمینان حاصل نمائید این مرکز باتجربه بالا درزمینه آسیب شناسی مفتخربه دریافت عنوان برترین کارشناس وآسیب شناس درسطح استان گردیده است...