نرخ انواع آگهی
  • آگهی معمولی : رایگان
  • آگهی ویژه 5 هزار تومان
خودروپرايدصبا ١٣٨٨
خودروپرايدصبا ١٣٨٨
استان: تهران | شهر: ورامين
قیمت: 12,800,000 تومان
دوگانه سوز_بيمه 8ماه_ معاينه فني 8 ماه_تخفيف 8سال_ضبط وباند_فني سالم...
خودروپرايدصبا ١٣٨٨
خودروپرايدصبا ١٣٨٨
استان: تهران | شهر: ورامين
قیمت: 12,800,000 تومان
دوگانه سوز_بيمه 8ماه_ معاينه فني 8 ماه_تخفيف 8سال_ضبط وباند_فني سالم...
خودروپرايدصبا ١٣٨٨
خودروپرايدصبا ١٣٨٨
استان: تهران | شهر: ورامين
قیمت: 12,800,000 تومان
دوگانه سوز_بيمه 8ماه_ معاينه فني 8 ماه_تخفيف 8سال_ضبط وباند_فني سالم...